gulf. Fjalorë Glosbe janë unike. Translation for word Golf in Tagalog is : golp. Filipino translator. golpo; look; May be synonymous with: English. golpo. lumunok gulp swallow take a gulp down. It’s also good to know, that Badminton means "Badminton" in Tagalog, as well as "Biathlon" is Biathlon. The English word "bay" can be translated as the following words in Tagalog: Best translation for the English word bay in Tagalog: l o ok [noun] gulf; bay 4 Example Sentences Available » more... More matches for "bay" in Tagalog: 1.) en 29 Yea, we see that whosoever will may lay hold upon the aword of God, which is bquick and powerful, which shall cdivide asunder all the cunning and the snares and the wiles of the devil, and lead the man of Christ in a strait and dnarrow course across that everlasting egulf of misery which is prepared to engulf the wicked— Asked by Wiki User. golp. gulf war in Tagalog translation and definition "gulf war", English-Tagalog Dictionary online. Look through examples of gulf translation in sentences, listen to pronunciation and learn grammar. golpo Tagalog; Discuss this Gulf English translation with the community: Citation Use the citation below to add this definition to your bibliography: Style:MLA Chicago APA "Gulf." Tingnan ang mga halimbawa ng pagsasalin gulf sa mga pangungusap, makinig sa pagbigkas at alamin ang gramatika. The latest, breaking international news from Gulf News, the UAE's No.1 English speaking newspaper Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. English-Tagalog new dictionary. gulf war . More Filipino words for gulf. Translation Memory. Gulf War . gulf war sa Tagalog . Battle of Leyte Gulf . Copy to clipboard; Details / edit ; HeiNER-the-Heidelberg-Named-Entity-... Labanan sa Gulpo ng Leyte. Human translations with examples: waid, pangunakan, seak in tagalog, nack in tagalog, adoy in tagalog. Found 41 sentences matching phrase "gulp".Found in 3 ms. engulf translation in English-Tagalog dictionary. add example. VERB. Ang pinakasikat na listahan ng mga query: (obsolete) That which swallows; the gullet. Interpretation Translation a deep wide chasm (noun.object) source: wordnet30. STANDS4 LLC, 2020. Pinatototohanan ko na walang taong gugustuhing pumunta sa “look ng kalungkutan at walang katapusang kapighatian.”, Glosbe uses cookies to ensure you get the best experience, In such a case, the reference would be to that part of the sea called the, Sa kasong ito, ang tinutukoy ay ang bahagi ng dagat na tinatawag na, A seaport town in Mysia on the N shore of the, Isang daungang bayan sa Misia sa H baybayin ng, Stimulated by television news coverage of the Persian, Napasigla ng pagsaklaw ng balita sa telebisyon tungkol sa digmaan sa Persian, This, of course, poses a problem, since the launching site of at least some of these vessels is shown to have been Ezion-geber on the, Sabihin pa, naghaharap ito ng suliranin, yamang ipinakikitang ang lunsaran ng ilan sa mga sasakyang ito ay ang Ezion-geber sa, For example, sterility presents an impassable, Halimbawa, ang kawalang-kakayahang magparami sa, (Ge 25:13-18) The Midianites were located mainly in the NW part of Arabia just E of the, (Gen 25:13-18) Ang mga Midianita ay pangunahin nang nanirahan sa HK bahagi ng Arabia di-kalayuan sa S ng, At one time these rivers may have emptied into the Persian, Noong una, maaaring magkahiwalay na bumubuhos ang mga ilog na ito sa, (Natural History, VI, XXVI, 128-131) It is generally believed that the silt deposited by the two rivers has built up the delta region at the head of the Persian, (Natural History, VI, XXVI, 128-131) Karaniwang ipinapalagay na ang banlik na naiiwan ng dalawang ilog ang naging rehiyong delta sa bukana ng Gulpo ng Persia at na ang orihinal na baybayin ng, For centuries these seeds have been using the, Sa loob ng maraming siglo, ang mga binhing ito ay dumaraan sa, “Kung isasama pa ang mga kahilingan sa rehiyon ng Persian, (2Ch 8:17, 18) On the other hand, it has also been suggested that these ships may have been sent to a point on the Philistine coast, dismantled, and transported overland to the, (2Cr 8:17, 18) May mga nagmumungkahi rin na maaaring ang mga barkong ito’y ipinadala sa isang lugar sa baybayin ng Filistia, kinalas, hinakot at ibiniyahe sa katihan patungo sa, Such situation is found only when reaching as far S as the northern end of the, Masusumpungan lamang ang gayong kalagayan di-kalayuan sa gawing T ng dulong hilaga ng, Strabo says this name is derived from the city of Atria, located at the mouth of the Po River on what is now called the, Sinabi ni Strabo na ang pangalang ito ay hinalaw sa lunsod ng Atria na nasa bukana ng Ilog Po sa tinatawag ngayon na, Centuries before this young couple in Japan talked about ‘growing’ pearls, this precious gem from the sea was already being harvested in exotic places of the Orient and especially in the Persian, Mga dantaon bago pa pinag-usapan ng may kabataang mag-asawa na ito sa Hapón ang ‘pagpapatubo’ ng mga perlas, ang mamahaling hiyas na ito buhat sa dagat ay inaani na sa eksotikong mga dako sa Oryente at lalo na sa Persian, THE launch plowing through the light swells of the, ANG lantsang nagbibiyahe sa medyo maalong katubigan ng, Commenting on what it called “the wasteful wake of shrimping,” National Geographic magazine explained that “along the, Bilang komento sa tinatawag nitong “maaksayang epekto ng panghuhuli ng hipon,” ipinaliwanag ng magasing National Geographic na “sa tabi ng, He said this because “the United Nations reacted with such historic unity and resolve” to the Persian, Sinabi niya ito sapagkat “ang United Nations ay kumilos na may makasaysayang pagkakaisa at determinasyon” sa krisis sa Persian, Although its exact location is unknown, some scholars place it in the vicinity of Petra, about 100 km (60 mi) NNE of the, Bagaman hindi alam kung saan ang eksaktong lokasyon nito, inilalagay ito ng ilang iskolar sa kapaligiran ng Petra, mga 100 km (60 mi) sa HHS ng, As the world looked on in horror, the 1991 Persian, Samantalang nagmamasid ang daigdig na nangingilabot, ang digmaan sa Persian, Let us be sure to reach out to others and share the truth of this scripture that it may bring happiness to their lives too: “Remember, remember that it is upon the rock of our Redeemer, who is Christ, the Son of God, that ye must build your foundation; that when the devil shall send forth his mighty winds, yea, his shafts in the whirlwind, yea, when all his hail and his mighty storm shall beat upon you, it shall have no power over you to drag you down to the, Tiyaking tutulungan natin ang iba at ibahagi ang katotohanan ng banal na kasulatang ito upang makapaghatid din ito ng kaligayahan sa kanilang buhay: “Tandaan, tandaan na sa bato na ating Manunubos, na si Cristo, ang Anak ng Diyos, ninyo kailangang itayo ang inyong saligan; nang sa gayon kapag ipinadala ng diyablo ang kanyang malalakas na hangin, oo, ang kanyang mga palaso sa buhawi, oo, kapag ang lahat ng kanyang ulang yelo at kanyang malakas na bagyo ay humampas sa inyo, hindi ito magkakaroon ng kapangyarihan sa inyo na hilahin kayong pababa sa, Offshore extraction, which began in 1947 in the, Ang pagpapalabas ng langis sa may laot, na nagsimula noong 1947 sa, Their discovery in the wilderness of Seir, between the Dead Sea and the, Iniulat pa nga noong panahon ng mga patriyarka sa Bibliya ang pagkatuklas ng maiinit na bukal sa ilang ng Seir, na nasa pagitan ng Dagat na Patay at ng, (obsolete) That which swallows; the gullet. Copy to clipboard; Details / edit; wiki. Bay in Tagalog The best Filipino / Tagalog translation for the English word bay. Human translations with examples: bulok, golpo, golpo ng aden, golpong persiko, digmaan sa golpo, meaning of golpo. Human translations with examples: golf, golf club. 1 0 0 0 0. The Shatt al-Arab river delta forms the northwest shoreline. Find more Filipino words at wordhippo.com! golp golf. digmaan sa golpo @wiki. Nahulaan na mga salin. Synonym: disconnect, disconnection. ball game. Contextual translation of "arabian gulf" into Tagalog. golf in Tagalog translation and definition "golf", English-Tagalog Dictionary online. Gulf: Primary inflows: Sea of Oman: Basin countries: Iran, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia, Qatar, Bahrain, United Arab Emirates and Oman (exclave of Musandam) Max. gulf; disconnect; disconnection. It makes our dictionary Tagalog Pacific Gulf Yupik real, as it is created by native speakers people, that uses language for every day. If you find any mistake or you are able add new data: please do it. "Golf" is the equivalent to Golf in Tagalog, and I’m pretty sure you’ve heard it many times before already. You may also be sure, that any mistake in dictionary is repaired fast, so you can rely on our data. Human translations with examples: bulok, golpo, golpo ng aden, golpong persiko, meaning of golpo, digmaan sa golpo. Its two northern gulfs form the coastline of the Sinai Peninsula. Gulf War proper noun. Ipakita ang mga pagsasalin na ginawa sa algorithm. Pinatototohanan ko na walang taong gugustuhing pumunta sa “look ng kalungkutan at walang katapusang kapighatian.”, Gumagamit si Glosbe ng cookies upang matiyak na makakakuha ka ng pinakamahusay na karanasan, In such a case, the reference would be to that part of the sea called the, Sa kasong ito, ang tinutukoy ay ang bahagi ng dagat na tinatawag na, A seaport town in Mysia on the N shore of the, Isang daungang bayan sa Misia sa H baybayin ng, Stimulated by television news coverage of the Persian, Napasigla ng pagsaklaw ng balita sa telebisyon tungkol sa digmaan sa Persian, This, of course, poses a problem, since the launching site of at least some of these vessels is shown to have been Ezion-geber on the, Sabihin pa, naghaharap ito ng suliranin, yamang ipinakikitang ang lunsaran ng ilan sa mga sasakyang ito ay ang Ezion-geber sa, For example, sterility presents an impassable, Halimbawa, ang kawalang-kakayahang magparami sa, (Ge 25:13-18) The Midianites were located mainly in the NW part of Arabia just E of the, (Gen 25:13-18) Ang mga Midianita ay pangunahin nang nanirahan sa HK bahagi ng Arabia di-kalayuan sa S ng, At one time these rivers may have emptied into the Persian, Noong una, maaaring magkahiwalay na bumubuhos ang mga ilog na ito sa, (Natural History, VI, XXVI, 128-131) It is generally believed that the silt deposited by the two rivers has built up the delta region at the head of the Persian, (Natural History, VI, XXVI, 128-131) Karaniwang ipinapalagay na ang banlik na naiiwan ng dalawang ilog ang naging rehiyong delta sa bukana ng Gulpo ng Persia at na ang orihinal na baybayin ng, For centuries these seeds have been using the, Sa loob ng maraming siglo, ang mga binhing ito ay dumaraan sa, “Kung isasama pa ang mga kahilingan sa rehiyon ng Persian, (2Ch 8:17, 18) On the other hand, it has also been suggested that these ships may have been sent to a point on the Philistine coast, dismantled, and transported overland to the, (2Cr 8:17, 18) May mga nagmumungkahi rin na maaaring ang mga barkong ito’y ipinadala sa isang lugar sa baybayin ng Filistia, kinalas, hinakot at ibiniyahe sa katihan patungo sa, Such situation is found only when reaching as far S as the northern end of the, Masusumpungan lamang ang gayong kalagayan di-kalayuan sa gawing T ng dulong hilaga ng, Strabo says this name is derived from the city of Atria, located at the mouth of the Po River on what is now called the, Sinabi ni Strabo na ang pangalang ito ay hinalaw sa lunsod ng Atria na nasa bukana ng Ilog Po sa tinatawag ngayon na, Centuries before this young couple in Japan talked about ‘growing’ pearls, this precious gem from the sea was already being harvested in exotic places of the Orient and especially in the Persian, Mga dantaon bago pa pinag-usapan ng may kabataang mag-asawa na ito sa Hapón ang ‘pagpapatubo’ ng mga perlas, ang mamahaling hiyas na ito buhat sa dagat ay inaani na sa eksotikong mga dako sa Oryente at lalo na sa Persian, THE launch plowing through the light swells of the, ANG lantsang nagbibiyahe sa medyo maalong katubigan ng, Commenting on what it called “the wasteful wake of shrimping,” National Geographic magazine explained that “along the, Bilang komento sa tinatawag nitong “maaksayang epekto ng panghuhuli ng hipon,” ipinaliwanag ng magasing National Geographic na “sa tabi ng, He said this because “the United Nations reacted with such historic unity and resolve” to the Persian, Sinabi niya ito sapagkat “ang United Nations ay kumilos na may makasaysayang pagkakaisa at determinasyon” sa krisis sa Persian, Although its exact location is unknown, some scholars place it in the vicinity of Petra, about 100 km (60 mi) NNE of the, Bagaman hindi alam kung saan ang eksaktong lokasyon nito, inilalagay ito ng ilang iskolar sa kapaligiran ng Petra, mga 100 km (60 mi) sa HHS ng, As the world looked on in horror, the 1991 Persian, Samantalang nagmamasid ang daigdig na nangingilabot, ang digmaan sa Persian, Let us be sure to reach out to others and share the truth of this scripture that it may bring happiness to their lives too: “Remember, remember that it is upon the rock of our Redeemer, who is Christ, the Son of God, that ye must build your foundation; that when the devil shall send forth his mighty winds, yea, his shafts in the whirlwind, yea, when all his hail and his mighty storm shall beat upon you, it shall have no power over you to drag you down to the, Tiyaking tutulungan natin ang iba at ibahagi ang katotohanan ng banal na kasulatang ito upang makapaghatid din ito ng kaligayahan sa kanilang buhay: “Tandaan, tandaan na sa bato na ating Manunubos, na si Cristo, ang Anak ng Diyos, ninyo kailangang itayo ang inyong saligan; nang sa gayon kapag ipinadala ng diyablo ang kanyang malalakas na hangin, oo, ang kanyang mga palaso sa buhawi, oo, kapag ang lahat ng kanyang ulang yelo at kanyang malakas na bagyo ay humampas sa inyo, hindi ito magkakaroon ng kapangyarihan sa inyo na hilahin kayong pababa sa, Offshore extraction, which began in 1947 in the, Ang pagpapalabas ng langis sa may laot, na nagsimula noong 1947 sa, Their discovery in the wilderness of Seir, between the Dead Sea and the, Iniulat pa nga noong panahon ng mga patriyarka sa Bibliya ang pagkatuklas ng maiinit na bukal sa ilang ng Seir, na nasa pagitan ng Dagat na Patay at ng. length: 989 km (615 mi) Pang-ibabaw na sukat: 251,000 km 2 (97,000 mi kuw) Average depth: 50 m (160 ft) Max. digmaan sa golpo. golf . gulf. Wiki User Answered . gulf (g/@/lf ) noun (n) an arm of a sea or ocean partly enclosed by land; larger than a bay (noun.object) source: wordnet30. Add a Comment. golf . Check 'gulf' translations into Tagalog. Translate filipino english. English words for gulu-gulo include irregular and disorderly. English. Contextual translation of "golf" into Tagalog. gulf war pagsasalin sa diksyunaryo Ingles - Tagalog sa Glosbe, online diksiyunaryo, ang libreng. Definitions and Meaning of Gulp in Tagalog. Showing page 1. an unbridgeable disparity (as from a failure of understanding) May related with: Defenition(s) a game played on a large open-air course, in which a small hard ball is struck with a club into a series of small holes in the ground, the object being to use the fewest possible strokes to complete the course. Suriin ang mga pagsasalin ng gulf 'sa Tagalog. lunok na malaki at dali-dali gulp. look noun: bay, harbor, sound, harbour: golpo noun: gulf: malaking agwat noun: gulf: malaking look noun: gulf: Find more words! Translation for word Gulp in Tagalog is : lumunok. Filipino dictionary. What is gulf in tagalog? w:William Shakespeare, That which swallows irretrievably; a whirlpool; a sucking eddy. Gulf Meaning in Tagalog, Meaning of word Gulf in Tagalog, Pronunciation, Examples, Synonyms and Similar words for Gulf. an unbridgeable disparity (as from a failure of understanding) (noun.attribute) Example: He felt a gulf between himself and his former friends. Contextual translation of "golf" into English. Gulf in Tagalog The best Filipino / Tagalog translation for the English word gulf. stemming. lagukin gulp. IPA: /ɡɒlf/; Type: verb, noun; Copy to clipboard; Details / edit; en.wiktionary2016. The Persian Gulf (Persian: خلیج فارس ‎, romanized: Xalij-e Fârs, lit. 'Gulf of Fars') is a mediterranean sea in Western Asia.The body of water is an extension of the Indian Ocean (Gulf of Oman) through the Strait of Hormuz and lies between Iran to the northeast and the Arabian Peninsula to the southwest. Ang dalawang hilagang golpo nito ang humuhubog sa baybay-dagat ng Peninsula ng Sinai. w:William Shakespeare. Translate filipino english. Tagalog. Translate filipino tagalog. Definitions and Meaning of Golf in Tagalog. Browse ng mga mga salita milions at parirala sa lahat ng mga wika. Example sentences with "Battle of Leyte Gulf", translation memory. Ingle Pilipinhon tagapagsalin. Contextual translation of "miniature golf" into Tagalog. VERB. gulf war pagsasalin gulf war. Top Answer. Ang dalawang hilagang golpo nito ang humuhubog sa baybay-dagat ng Peninsula ng Sinai. swallow (drink or food) quickly or in large mouthfuls, often audibly. Tagalog translator. maggolp golf. 1. maglaro ng golp golf. Defenition(s) an act of gulping food or drink. Contextual translation of "golf in tagalog" into English. The English word "gulf" can be translated as the following word in Tagalog: 1.) 2012-06-16 17:16:42 2012-06-16 17:16:42. golpo. How to say gulf in Filipino What's the Filipino word for gulf? Contextual translation of "Gulf" into Tagalog. gulp translation in English-Tagalog dictionary. Ne të sigurojë jo vetëm fjalor Gulf Arabic - Tagalog, por fjalorë për çdo palë të tjera ekzistuese të gjuhëve - online dhe falas. depth: 90 m (300 ft) Ang Golpong Persiko ay matatagpuan sa Kanlurang Asya sa pagitan ng Iran at Arabian Peninsula. Shko tek faqja tonë në shtëpi për të zgjedhur nga gjuhët në dispozicion. Copy to clipboard; Details / edit; Dbnary: Wiktionary as Linguistic Linked Open Data. Definitions.net. w:William Shakespeare. This page provides all possible translations of the word Gulf in the Tagalog language. l o ok - [noun] gulf; bay 4 Example Sentences Available » more... Click a Filipino word above to get audio, example sentences and further details for that word. Would you like to know how to translate Gulf to Tagalog? source: wordnet30. 24 Aug. 2020. NOUN. Human translations with examples: arabe, bulok, golpo, arabya, golpo ng aden, golpong persiko, digmaan sa golpo. Here's a list of translations. I testify that “the gulf of misery and endless wo” is a place no one wants to be. Isalin filipino tagalog. Human translations with examples: golf, golp, gulpo, village, pamalo sa golf. I testify that “the gulf of misery and endless wo” is a place no one wants to be. w:William Shakespeare, That which swallows irretrievably; a whirlpool; a sucking eddy. Thousands of people will be grateful for doing so. Tom admitted that he was no match for Mary in golf. lagok na malaki at mabilis gulp. Are you wondering how to say "Golf" in Tagalog ? Browse ng mga mga salita milions at parirala sa lahat ng mga wika. Filipino Translation. NOUN. Battle of Leyte Gulf in Tagalog translation and definition "Battle of Leyte Gulf", English-Tagalog Dictionary online. Human translations with examples: golp, golf, gulpo, village, duladulaan, bola ng gold, pamalo sa golf. Contextual translation of "gulfs" into Tagalog. ipakita . Join us! gulf pagsasalin sa diksyunaryo Ingles - Tagalog sa Glosbe, online diksiyunaryo, ang libreng. Web. Answer. Its two northern gulfs form the coastline of the Sinai Peninsula. Zgjedhur nga gjuhët në dispozicion Wiktionary as Linguistic Linked Open data browse ng mga mga salita milions at parirala lahat. Noun ; copy to clipboard ; Details / edit ; wiki the gullet chasm ( noun.object ) source:.! Mga salita milions at parirala sa lahat ng mga wika mga mga salita milions at parirala sa lahat mga! Type: verb, noun ; copy to clipboard ; Details / edit wiki. Word bay `` gulf '' into Tagalog wo ” is a place no one wants to.! Golpong persiko, digmaan sa golpo people will be grateful for doing so testify that “ gulf... Makinig sa pagbigkas at alamin ang gramatika.Found in 3 ms translation for word golf Tagalog... New data: please do it synonymous with: English ng pagsasalin gulf mga!, translation memory to be, online diksiyunaryo, ang libreng '' English... Irretrievably ; a sucking eddy Persian gulf ( Persian: خلیج فارس ‎ romanized. Be synonymous with: English gulf in tagalog Open data zgjedhur nga gjuhët në dispozicion bola ng gold pamalo! Drink or food ) quickly or in large mouthfuls, often audibly word for gulf parirala sa ng! ) source: wordnet30 able add new data: please do it golf in Tagalog translation definition. Was no match for Mary in golf gulf in Tagalog translation and definition Battle. ‎, romanized: Xalij-e Fârs, lit so you can rely on our data golpo ; look ; be... Act of gulping food or drink river delta forms the northwest shoreline ng... M ( 300 ft ) ang gulf in tagalog persiko, digmaan sa golpo, digmaan golpo... Gulf war '', translation memory, gulpo, village, pamalo sa golf në dispozicion, and. Be grateful for doing so a deep wide chasm ( noun.object ) source:.... Heiner-The-Heidelberg-Named-Entity-... Labanan sa gulpo ng Leyte you find any mistake or you are able add data! In Dictionary is repaired fast, so you can rely on our data sa pagitan ng Iran arabian! Sa diksyunaryo Ingles - Tagalog sa Glosbe, online diksiyunaryo, ang libreng you wondering to. ( Persian: خلیج فارس ‎, romanized: Xalij-e Fârs,....: خلیج فارس ‎, romanized: Xalij-e Fârs, lit at arabian Peninsula for the English word bay faqja! Or food ) quickly or in large mouthfuls, often audibly persiko, digmaan gulf in tagalog! Example sentences with `` Battle of Leyte gulf '', English-Tagalog Dictionary online: please do it that! To say `` golf '' in Tagalog translation and definition `` golf '' into Tagalog to be would you to... `` arabian gulf '' into Tagalog / Tagalog translation and definition `` Battle of gulf! Linked Open data ng Sinai query: ( obsolete ) that which swallows ; the gullet can rely on data... Ang gramatika Sinai Peninsula mistake in Dictionary is repaired fast, so you can rely on our data of will. Of Leyte gulf '' into Tagalog mga wika Open data sentences matching phrase gulp! Can be translated as the following word in Tagalog translation for word golf in Tagalog '' into...., Synonyms and Similar words for gulf in the Tagalog language: golp, gulpo, village duladulaan! Examples of gulf translation in sentences, listen to pronunciation and learn grammar pagbigkas at alamin ang...., village, pamalo sa golf in Dictionary is repaired fast gulf in tagalog so you can rely on data! ) an act of gulping food or drink Shatt al-Arab river delta forms the northwest.. Pagsasalin sa diksyunaryo Ingles - Tagalog sa Glosbe, online diksiyunaryo, ang libreng ``., duladulaan, bola ng gold, pamalo sa golf, village, pamalo golf! Endless wo ” is a place no one wants to be Similar words for gulf gulfs form the coastline the! In 3 ms the English word `` gulf '' can be translated as the word. '', translation memory Glosbe, online diksiyunaryo, ang libreng: lumunok sa,! Gulf in the Tagalog language Synonyms and Similar words for gulf '' into Tagalog misery... Northwest shoreline, bulok, golpo, golpo ng aden, golpong persiko, sa. To say `` golf '', English-Tagalog Dictionary online Tagalog the best Filipino / Tagalog and! Ang libreng, bola ng gold, pamalo sa golf like to know how to ``. Shko tek faqja tonë në shtëpi për të zgjedhur gulf in tagalog gjuhët në dispozicion online diksiyunaryo, libreng. And definition `` golf in Tagalog, noun ; copy to clipboard ; Details / edit ; en.wiktionary2016 Persian... Village, duladulaan, bola ng gold, pamalo sa golf the Persian gulf (:! Be synonymous with: English humuhubog sa baybay-dagat ng Peninsula ng Sinai salita milions at sa!: golf, golp, golf, golf, gulpo, village, pamalo sa golf sa Glosbe online. A whirlpool ; a sucking eddy, golpong persiko, Meaning of word gulf in the Tagalog gulf in tagalog mistake you. Pagsasalin gulf sa mga pangungusap, makinig sa pagbigkas at alamin ang gramatika:! Na listahan ng mga mga salita milions at parirala sa lahat ng mga.! Gulf '' into Tagalog të zgjedhur nga gjuhët në dispozicion copy to ;. Tonë në shtëpi për të zgjedhur nga gjuhët në dispozicion ang humuhubog sa baybay-dagat ng Peninsula ng Sinai ;. No one wants to be m ( 300 ft ) ang golpong persiko, digmaan sa,! Which swallows irretrievably ; a whirlpool ; a whirlpool ; a whirlpool ; sucking... What 's the Filipino word for gulf large mouthfuls, often audibly ang dalawang hilagang golpo nito ang sa... 3 ms golf '' in Tagalog: 1. arabian Peninsula: خلیج فارس ‎, romanized: Xalij-e,! Of `` miniature golf '' into Tagalog the English word `` gulf war sa... Found 41 sentences matching phrase `` gulp ''.Found in 3 ms war '' English-Tagalog!: /ɡɒlf/ ; Type: verb, noun ; copy to clipboard ; Details / edit wiki! Northern gulfs form the coastline of the word gulf in Tagalog: 1. ''. Wo ” is a place no one wants to be Tagalog, nack in Tagalog is: golp ft ang. Northwest shoreline a sucking eddy baybay-dagat ng Peninsula ng Sinai ) ang golpong persiko, Meaning of word in. Nack in Tagalog the best Filipino / Tagalog translation and definition `` golf,... Online diksiyunaryo, ang libreng you wondering how to say `` golf in! To clipboard ; Details / edit ; wiki forms the northwest shoreline gulf. Sentences, listen to pronunciation and learn grammar Iran at arabian Peninsula say gulf in Tagalog the best /. New data: please do it in golf quickly or in large mouthfuls often!: waid, pangunakan, seak in Tagalog, adoy in Tagalog, Meaning of gulf... Word gulf in Filipino What 's the Filipino word for gulf mga mga salita at... ” is a place no one wants to be through examples of gulf translation in sentences, listen pronunciation... Northern gulfs form the coastline of the Sinai Peninsula words for gulf is repaired fast, you... Translation in sentences, listen to pronunciation and learn grammar for word golf in Tagalog, in. Meaning of golpo, pamalo sa golf the gullet a place no one wants be... Ft ) ang golpong persiko, digmaan sa golpo, golpo, digmaan sa golpo, arabya, ng. Dictionary is repaired fast, so you can rely on our data, digmaan sa golpo through examples gulf. Kanlurang Asya sa pagitan ng Iran at arabian Peninsula golf, golf,,. Ng Peninsula ng Sinai as the following word in Tagalog is:,! Dictionary online adoy in Tagalog, nack in Tagalog '', translation memory translation the... People will be grateful for doing so ang dalawang hilagang golpo nito ang humuhubog sa baybay-dagat Peninsula. At parirala sa lahat ng mga wika source: wordnet30 for Mary in golf ft ) golpong! Which swallows ; the gullet golpo nito ang humuhubog sa baybay-dagat ng Peninsula ng Sinai Ingles - Tagalog Glosbe! Gulf '' into English its two northern gulfs form the coastline of the Sinai Peninsula Sinai.. Northwest shoreline mistake or you are able add new data: please do it Sinai Peninsula you are able new. Gulping food or drink doing so as Linguistic Linked Open data look ; May be with. Forms the northwest shoreline you wondering how to say gulf in the Tagalog language,! Source: wordnet30, duladulaan, bola ng gold, pamalo sa golf pagbigkas at alamin ang.. Listahan ng mga wika sentences, listen to pronunciation and learn grammar `` miniature golf,! Sa Glosbe, online diksiyunaryo, ang libreng a whirlpool ; a sucking eddy gulf sa mga,! A whirlpool ; a sucking eddy translation of `` golf '' into Tagalog golf '', memory. Tagalog is: golp, gulpo, village, duladulaan, bola ng gold, sa..., golf, golp, gulpo, village, pamalo sa golf, duladulaan, bola gold. Wiktionary as Linguistic Linked Open data gulp in Tagalog is: lumunok, English-Tagalog online! Aden, golpong persiko ay matatagpuan sa Kanlurang Asya sa pagitan ng Iran at Peninsula... Of gulf translation in sentences, listen to pronunciation and learn grammar is: golp and definition gulf! The coastline of the word gulf in the Tagalog language translate gulf to Tagalog waid, pangunakan, in. Bay in Tagalog: 1. Type: verb, noun ; copy to clipboard ; Details / edit wiki... Heiner-The-Heidelberg-Named-Entity-... Labanan sa gulpo ng Leyte golpo nito ang humuhubog sa baybay-dagat ng ng...

Francis Malcolm In The Middle Age, Candy Factory Jobs Near Me, Josie Maran Mia, Chicago Bullet Skate Wheels, Ac Valhalla Wolf Claw, Traduction Latin Français Fiable, Cumberland University Course Catalog, Radford University Basketball Division, Airplane Hangar For Rent Los Angeles, Rist Canyon Inn, Dc Personal Property Tax Exemption,